Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła IIw Starej Błotnicy

Uroczystości szkolne w roku 2017/2018

 

Zadania do realizacji

Termin

 

Inauguracja roku szkolnego 2017/ 2018

 

4 wrzesień 2017

/ poniedziałek

9.00 Msza Święta

 

Próbna akcja ewakuacyjna szkoły

wrzesień 2017 r.

 

Sprzątanie Świata

15 września 2017 r./ piątek

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

26 wrzesień 2017/ wtorek

 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

13  października 2017

 

 

 

Dzień Jana Pawła II

16 październik 2017

/ poniedziałek

 

Święto Odzyskania Niepodległości

10 listopad 2017

 

 

Andrzejki

29 listopad 2017

/ środa

 

XX rocznica nadania szkole imienia        

i sztandaru

20 grudzień 2017

/ środa

 

Dzień Babci i Dziadka

14 lutego luty 2018

/środa

 

 

Tydzień Bezpiecznego Internetu

5-9 luty 2018

 

Zabawa karnawałowa

 

12 stycznia 2018

/ piątek

przed feriami

 

Tydzień Unii Europejskiej

7-11 maja 2018

 

Dzień Projektów Edukacyjnych

15 maja 2018 r./ wtorek

 

Dzień Rodziny, połączony

z Dniem Matki i Ojca

1 czerwca 2018 r./

piątek

 

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwiec 2017

/ piątek

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2017/2018

 

Miesiąc

Ustawowo wolne dni od pracy

Dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora

 

Uwagi

 

Wrzesień

2017

---------------

------------------

1 IX niewliczony do limitu dni/ poniedziałek

Październik

2017

 

-----------------

 

-------------------

 

 

Listopad

2017

1 XI/ Wszystkich Świętych

 środa

-----------------

w listopadzie wolne     1 dzień

Grudzień

2017

   25 XII -31 XII

 (pt.,wt.,śr.,czw.,pt.)

20 grudnia /  Rocznica Nadania Imienia Szkole/ środa

w grudniu 6 dni wolnych

 

Styczeń

2018

1 I 2018 r.

Nowy Rok/ poniedziałek/

15 I- 26 I.- ferie zimowe (14 dni)

(pt.,wt.,śr.,czw.,pt.)x2

------------------

w styczniu 15 dni wolnych

Drugie półrocze rozpoczyna się od 29 I 2018r./ po feriach

Luty

2018

--------------------

---------------

----------------------

Marzec

2018

12,13,14 III 2018

poniedziałek- środa

3 dni rekolekcji wielkopostnych/

29 III- 30 III przerwa świąteczna/

czwartek- piątek

 

---------------

 

 

 

5 dni wolnych od nauki

Kwiecień

2018

2,3 IV 2018/

 Święta Wielkanocne poniedziałek, wtorek

 

18, 19, 20 IV 2018 egzaminy gimnazjalne/

środa, czwartek, piątek

30 IV 2018/ poniedziałek

 

8 dni wolnych   w kwietniu

Maj

2018

1 V 2018/

wtorek

3 V 2018/

czwartek

31 V 2018 B. Ciało

czwartek

2 V 2018/

środa

4 V 2017/

 piątek

 

 

 

5 dni wolnych    w maju

Czerwiec

2018

------------------

1 VI 2017/Dzień Dziecka

 piątek

 

 

 

22 VI 2018 niewliczony do limitu efektywnych dni

Zebrania z rodzicami w roku 2017/2018

L.P

Termin spotkania                     z rodzicami uczniów

Cel

Uwagi

 

1 a.

 

 

 

 

18 września 2017 r./ poniedziałek

 

Początek                   z dyrektorem

 godz. 14.00

 

 

 Spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych  w Starym Kadłubie.

 

Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły  w bieżącym roku oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

 

 

 

Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznanie m.in. z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

 

Oddziały przedszkolne oraz klasy                                I – zapoznanie rodziców z nową podstawą programową oraz programem nauczania.

 

1b.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 września 2017/

wtorek

 

 

Początek                   z dyrektorem

 

  

 godz. 14.00

 

 

Spotkanie dla rodziców klas I- III edukacja wczesnoszkolna oraz oddziału 6-cio latków.

 

 Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym  oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

1 c.

 

20 września 2017/

środa

 

Początek                   z dyrektorem

  

 godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej klas IV- VII                          i klas gimnazjalnych.

 

Przypomnienie o terminie:                        a) składania do 20 IX 2017 r. deklaracji ucznia klasy III gimnazjum- wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.

 b) składania do 15  X 2017 r. wniosków przez rodziców w sprawie dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia podczas egzaminu zewnętrznego;

c) regulaminie projektu gimnazjalnego- część klasy III a oraz klasy II.

 

Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznaniem .in. programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

 

Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

Wychowawca przekazuje do wicedyrektora w terminie do 30 września 2017 r wypełnione                      i podpisane przez rodziców deklaracje (do pobrania z aktualnych procedur OKE). Wicedyrektor weryfikuje i uzupełnia deklaracje o poziom języka.

Klasa IV a, IV b, VII-zapoznanie z nową odstawą programową.

 

Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

2.

24 października 2017 r./

wtorek

godz. 15.30- 17.30

 

Spotkanie z rodzicami- zapoznanie z nowym statutem szkoły.

 

 Klasy I- VII oraz gimnazjalne oraz oddziały przedszkolne. Dodatkowe w Starym Kadłubie.

 

Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie                 z wykazem sal.

 

3.

28 listopada 2017/

wtorek

 godz. 15.00- 17.00

Dzień otwarty dla rodziców klasy I- VII oraz gimnazjalne.

Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

Zebranie z rodzicami oddziału przedszkolnego.

 

Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

 

Podsumowanie obserwacji dzieci- wstępna diagnoza gotowości szkolnej.

 

4.

12 stycznia 2018 r./

czwartek

 

zebranie z dyrektorem godz. 15.30

Dzień spotkań z rodzicami uczniów, klasy I- VII oraz klasami gimnazjum.

- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów;

klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

 

Wszyscy nauczyciele pozostają                       w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

 

6.

28 lutego 2018

środa

godz. 15.00- 17.00

 

 

Dzień otwarty dla rodziców.

Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

 

Zebrania dla klasy III gimnazjalnych

 

Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

Informacje dotyczące postępów uczniów.

Zapoznanie z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.

7.

24 kwietnia 2018 r./

wtorek

 

 

godz. 15.00- 17.00

 

Dzień otwarty dla rodziców

Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

 

Oddziały przedszkolne.

Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

Przekazanie rodzicom oddziałów przedszkolnych druków badania gotowości szkolnej.                             Informacje dotyczące postępów dzieci.

8.

30 maja 2018

/środa

 

Godz. 14.00- klasy I- III

 

Godz. 15.30- klasy IV- VII                i klasy

   gimnazjum

Wychowawcy- powiadomienie rodziców o rocznych ocenach przewidywanych zachowania oraz z przedmiotów. Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

Omówienie formuły zakończenia roku szkolnego z rodzicami klas III gimnazjum.

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

 

Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 14.00- 17.30

 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku 2017/2018

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2017/ 2018

Termin wpisania ocen klasyfikacji śródrocznej do dziennika lekcyjnego.

8 stycznia 2018 r.

Termin klasyfikacji śródrocznej

- zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja śródroczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

 

10 stycznia 2018 r./środa

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach, w tym niedostatecznych i nagannych- na zebraniu z rodzicami.

 30 maja 2018 r. / środa

Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do dziennika

 13 czerwca 2018 r./ wtorek

Termin klasyfikacji rocznej

 

-zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja roczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

 

15 czerwca 2018 r. piątek

 

 

 

Dla Rodzicow - Poradnik.pdf
Dokument PDF [989.9 KB]
regulamin bezpieczeństwa po poprawie.doc
Dokument Microsoft Word [168.0 KB]
Procedura organizowania zajęć rewalidacy[...]
Dokument Microsoft Word [23.5 KB]
Procedura organizowania nauczania indywi[...]
Dokument Microsoft Word [60.5 KB]

AKTUALNOŚCI

EDB.doc
Dokument Microsoft Word [28.5 KB]
zasady płatności za uszkodzone lub znisz[...]
Dokument Microsoft Word [15.4 KB]
Do klasy IV bez barier.pdf
Dokument PDF [279.6 KB]

Rada Rodziców

Rada rodziców w szkole.docx
Dokument Microsoft Word [34.6 KB]
Rada Rodziców 2016, 2017 zarząd.docx
Dokument Microsoft Word [18.8 KB]
Stan przedcukrzycowy HQ.pdf
Dokument PDF [1.5 MB]

Procedury organizowania wycieczek

Procedury organizowania wycieczek szkoln[...]
Dokument Microsoft Word [53.9 KB]

Regulamin bezpieczeństwa w ZSG

Regulamin bezpieczeństwa ZSG Stara Błotn[...]
Dokument Microsoft Word [172.0 KB]

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc - szkolenie dla rodziców.pp[...]
Prezentacja Power Point [2.1 MB]
CYBERPRZEMOC rady dla rodziców.docx
Dokument Microsoft Word [15.8 KB]

Konwencja Praw                   Dziecka

Konwencja Praw Dziecka.pdf
Dokument PDF [244.5 KB]

PRAWA DZIECKA

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw

tel. 800 12 12 12

Publiczna  Szkoła Podstawowa

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica 

 

Strona Internetowa:

www.zsg-stara-blotnica.pl

 

Adres e-mail:

pspstarablotnica1@o2.pl

 

Telefon 

(48) 619-69-45


Godziny pracy:

7.00- 16.00


Skorzystaj z formularza online.

PRZEJDŹ DO STRONY

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W STAREJ BŁOTNICY
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy