Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła IIw Starej Błotnicy

Historia naszej szkoły

 

 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W STAREJ BŁOTNICY

Początków istnienia szkoły w Starej Błotnicy należy doszukiwać się w latach dość odległych, bo przed I wojną światową. Właściwie nie była to szkoła w dzisiejszym rozumieniu. Izby lekcyjne mieściły się po większych wsiach, w wynajętych mieszkaniach prywatnych, o nader prymitywnym wyposażeniu.

 

O podręcznikach i pomocach. naukowych nie było wówczas mowy. Dzieci uczęszczały do szkoły późną jesienią i zimą, a poziom nauki, tylko w zakresie czterech klas, pozostawiał wiele do życzenia. Również po I wojnie światowej mimo nowego systemu oświaty na wsi niewiele się zmieniło. Nie budowano szkół, zaś utrzymywanie ich należało do gmin. Przed rokiem 1931 dzieci ze wsi Błotnica uczęszczały do czterooddziałowych szkół we wsiach: Ryki i Czyżówka. Później przeniesiono szkołę do wsi Błotnica, gdzie zorganizowano szkołę o pięciu oddziałach klasowych.

 

Dzieło budowy nowej szkoły rozpoczęło się od kupna placu w 1934 roku. Z wielu różnorakich przyczyn (w tym finansowych) nie rozpoczęto prac budowlanych.
W roku 1955 kierownikiem szkoły w Błotnicy został Stanisław Mital.  Z jego inicjatywy  5 stycznia 1957 roku powołany zostaje Komitet Budowy Szkoły w Starej Błotnicy
, któremu przewodniczył Józef Boczek. W wyniku usilnych starań i zabiegów Komitetu Budowy Szkoły, a także wytrwałości i pracowitości społeczeństwa lokalnego,    w roku  1959 szkoła wprowadziła się do nowego budynku. Zorganizowano bibliotekę z czytelnią oraz wyposażono pracownie. Wkrótce zostało też otwarte ognisko przedszkolne. Oddana do użytku szkoła mieściła 6 sal lekcyjnych i dwie pracownie robót ręcznych i bibliotekarstwa.

 

Do roku 1961 kierownikiem szkoły był pan Stanisław Mital, następnie tą funkcję pełnił pan Jan Stępień, który stanowisko to piastował do 1975roku. Jego następcą został pan Andrzej Nowak, który był dyrektorem w tej szkole przez 3 lata. Kolejnym dyrektorem tej placówki była pani Leokadia Wójcik, a w latach 1980 - 1984 pan Lucjan Stanisławek. Pani Teresa Marchewka była dyrektorem tylko przez jeden rok, a po niej w roku 1985 stanowisko to objął pan Wiktor Mizerski, który w roku 1986 wraz z Naczelnikiem Gminy panem Bogumiłem Ferensztajnem zmienia przeznaczenie dokupionych wcześniej gruntów rolnych na budowlane. Zajmuje się gromadzeniem całej dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia rozbudowy. W roku 1987 została zawarta umowa na prace projektowe z Politechniką Warszawską. Przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji szkoły następuje wroku 1990. Również w tym roku pan Wiktor Mizerski odchodzi na emeryturę, a dyrektorem zostaje pani Janina Kocon. Dopiero w roku 1992 wydano pozwolenie na rozbudowę i modernizację przez Urząd Rejonowy w Radomiu i w tym roku na wniosek radnego Ryszarda Podlaska, Rada Gminy podjęła decyzję  o rozbudowie szkoły.

 

21 października 1997 roku następuje przekazanie dobudowanego budynku do użytku. W tym czasie od stycznia 1996 roku funkcję dyrektora pełni Iwona Różańska - Lisik, która to stanowisko piastuje do roku szkolnego 1999, a następnie w latach 2006-2012. Od września 1999 roku do sierpnia 2006 roku dyrektorem Zespołu Szkół był pan Zenon Żupiński. 

Od września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły przejmuje Anna Siek - Gomuła, która przez ostatnie sześć lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły..

 

 

Na przełomie instnienia szkoły, mury jej opuściło wielu wychowanków. Nauczyciele wychowali wiele wybitnych osobistości, wśród których znaleźli się  pracownicy naukowi.
Nasi uczniowie wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca na olimpiadach przedmiotowych. W ostatnich kilkunastu latach, szkołę naszą opuściło 20 laureatów olimpiad przedmiotowych. Znaczne sukcesy uczniowie naszej szkoły odnosili w różnego rodzaju konkursach.

 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 grudnia 1997 roku podjęto decyzję  o nadaniu naszej szkole imienia wielkiego Polaka Jana Pawła II. 21 grudnia 1997 roku odbyła się wspaniała uroczystość nadania imienia. Każdego roku ten dzień jest Świętem Szkoły połączonym ze spotkaniem opłatkowym.

 

Dbamy o to, by nasza młodzież znała Patrona, w związku z czym rokrocznie organizujemy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

 

 

 

AKTUALNOŚCI

EDB.doc
Dokument Microsoft Word [28.5 KB]
zasady płatności za uszkodzone lub znisz[...]
Dokument Microsoft Word [15.4 KB]
Do klasy IV bez barier.pdf
Dokument PDF [279.6 KB]

Rada Rodziców

Rada rodziców w szkole.docx
Dokument Microsoft Word [34.6 KB]
Rada Rodziców 2016, 2017 zarząd.docx
Dokument Microsoft Word [18.8 KB]
Stan przedcukrzycowy HQ.pdf
Dokument PDF [1.5 MB]

Procedury organizowania wycieczek

Procedury organizowania wycieczek szkoln[...]
Dokument Microsoft Word [53.9 KB]

Regulamin bezpieczeństwa w ZSG

Regulamin bezpieczeństwa ZSG Stara Błotn[...]
Dokument Microsoft Word [172.0 KB]

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc - szkolenie dla rodziców.pp[...]
Prezentacja Power Point [2.1 MB]
CYBERPRZEMOC rady dla rodziców.docx
Dokument Microsoft Word [15.8 KB]

Konwencja Praw                   Dziecka

Konwencja Praw Dziecka.pdf
Dokument PDF [244.5 KB]

PRAWA DZIECKA

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw

tel. 800 12 12 12

Publiczna  Szkoła Podstawowa

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica 

 

Strona Internetowa:

www.zsg-stara-blotnica.pl

 

Adres e-mail:

pspstarablotnica1@o2.pl

 

Telefon 

(48) 619-69-45


Godziny pracy:

7.00- 16.00


Skorzystaj z formularza online.

PRZEJDŹ DO STRONY

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W STAREJ BŁOTNICY
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy